Người T́m Việc Lưu Ư: NHÀ TUYỂN DỤNG CHƯA THAM GIA XÁC THỰC TÀI KHOẢN TRÊN VIECLAMTUYENGAP.COM !
Thông tin quá hạn! Thông tin được gửi quá 180 ngày trước.

Thông tin chi tiết về Việc làm
Thông Tin Việc Làm
Chức danh KẾ TOÁN
Số lượng 4
Cấp bậc Theo cấp bậc -> Nhân viên
Đối tượng Theo Đối Tượng -> Lao động lành nghề
Ngành nghề Theo ngành nghề -> Tài chính/Đầu tư
Nơi làm việc Theo địa điểm -> TP Hồ Chí Minh
Loại h́nh công việc Theo h́nh thức -> Toàn thời gian
Mức lương Thỏa thuận
Mô tả việc làm

Job Description Senior Accounting

Mô Tả Công Việc Kế Toán Cao Cấp

 

 

Reports to: General Manager                  

Department: Management

Classification: Non-Exempted

Division: Administration

Date: 11th April 2017                         

Approved: H. K. Langer

 

Báo Cáo Cho: Tổng Giám Đốc                     

Bộ Phận: Ban Giám Đốc

Phân Loại: Không Miễn  trừ

Phòng: Hành chính

Ngày: 11 tháng 4 năm 2017                                                       

Duyệt bởi: H. K. Langer

 

I.    JOB SUMMARY/ TÓM TẮT CÔNG VIỆC

- Apply principles of accounting to analyze financial information and prepare financial reports by compiling information, preparing profit and loss statements, and utilizing appropriate accounting control procedures.

ðÁp dụng các nguyên tắc kế toán để phân tích thông tin tài chính và biên soạn các báo cáo tài chính bằng cách tập hợp thông tin, chuẩn bị báo cáo lãi lỗ, và sử dụng các quy trình kiểm soát kế toán thích hợp.

II.   ESSENTIAL FUNCTIONS/CÁC CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Complete and submit tax forms and returns, workers' compensation forms, pension contribution forms, and other government documents.

ðHoàn tất và nộp các biểu mẫu thuế và các bản lưu báo cáo thuế (returns), các biểu mẫu về lương thưởng của người lao động, các biểu mẫu đóng bảo hiểm xã hội và các văn bản nhà nước khác. 

2. Receive bank statements, bank cash receipts, checks and vouchers. Reconcile records of bank transactions.

ðNhận các sổ phụ, sao kê ngân hàng, phiếu thu tiền mặt từ ngân hàng, các ngân phiếu và các phiếu thu chi. Đối chiếu các chứng từ của các giao dịch liên quan đến ngân hàng.

3. Perform general office duties such as filing, answering telephones, and handling routine Accouting, tax and government related correspondence.

ðThực hiện các nhiệm vụ chung trong văn phòng như lưu hồ sơ, trả lời điện thoại, và xử lý các thư từ liên quan đến kế toán, thuế và cơ quan chức năng liên quan hàng ngày.

4. Compile statistical, financial, accounting or auditing reports and tables pertaining to such matters as cash receipts, expenditures, accounts payable and receivable, and profits and losses. According to instruction from the Kế toán trưởng.

ðTập hợp các báo cáo thống kê, tài chính, kế toán và kiểm toán và các bảng biểu liên quan đến các vần đề đó như phiếu thu tiền mặt, phiếu chi, các khoản phải thu và phải chi, và các khoản lãi lỗ. Theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.

5. Calculate, prepare, and issue bills, invoices, account statements, and other financial statements according to established procedures.

ðTính toán, biên soạn và xuất hóa đơn, các sổ sách kế toán, và các sổ sách tài chính khác theo các thủ tục đã được thiết lập.

6. Issue invoices (Tax Invoices) and expense reports.

ðChuẩn bị Đơn đặt hàng, xuất hóa đơn (hóa đơn thuế) và các báo cáo chi tiêu.

7. Maintain inventory records.

ðDuy trì các hồ sơ kiểm kê

8. Compute deductions for income and social security taxes for employees.

ðTính các khoản khấu trừ thu nhập và tiền bảo hiểm xã hội cho nhân viên. 

9. Check figures, postings, and documents for correct entry, mathematical accuracy, and proper codes.

ðKiểm tra các con số, hạch toán và các sổ sách để đảm bảo nhập liệu đúng, chính xác của các con số và các tài khoản hợp lý .

10. Establish, maintain, and coordinate the implementation of accounting and accounting control procedures.

ðThiết lập, duy trì và tổ chức thực hiện  kế toán và các quy trình kiểm soát kế toán.

11. Monitor and review accounting and related system reports for accuracy and completeness.

ðTheo dõi và rà soát các báo cáo kế toán và hệ thống liên qua về tính chính xác và hoàn thiện.

12. Prepare and review budget, revenue, expense, payroll entries, invoices, and other accounting documents.

ðChuẩn bị và rà soát ngân sách, doanh thu, chi phí, hạch toán tiền lương, hóa đơn và các sổ sách kế toán khác.

13. Resolve accounting discrepancies.

ðGiải quyết các bất nhất về kế toán.

14. Interact with internal and external auditors in completing audits.

ðLiên lạc với các kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài để hoàn thành các cuộc kiểm toán

15. Other duties as assigned

ðCác nhiệm vụ được giao khác

III.KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS/ YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

1. Knowledge of finance, accounting, budgeting, and cost control principles including Generally Accepted Accounting Principles. Knowledge of financial and accounting software applications. Knowledge of federal and state financial regulations. Ability to analyze financial data and prepare financial reports, statements and projections.

ðCần có kiến thức về tài chính, kế toán, ngân sách và các nguyên tắc kiểm soát chi phí gồm Các Nguyên Tắc Kế Toán Chung. Kiến thức về các phần mềm kế toán và tài chính. Kiến thức về các quy định về tài chính của nhà nước. Phải có khả năng phân tích các dữ liệu tài chính và chuẩn bị các báo cáo tài chính, quyết toán và các dự án.

2. Work requires willingness to work a flexible schedule and adapt quickly to the changing environment of the business.

ðCông việc yêu cầu thiện chí và sự sẵn sàng làm việc theo lịch làm việc uyển chuyển và thích nghi nhanh chóng với môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi.

3. Good working Knowledge of English written and oral / verbal / conversation.

ðCó khả năng viết nói, đàm thoại tiếng Anh  tốt.

IV.WORKING CONDITIONS/ CÁC ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

-       Working conditions are normal for an office environment. Regular working hours are Monday through Friday from 8:00 – 17:00 hours. Working hours are subject to change at the sole discretion of Management.

ðCác điều kiện làm việc thì cũng như trong một môi trường văn phòng khác. Giờ làm việc thông thường là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 – 17:00 . Giờ làm việc chịu sự thay đổi theo ý kiến chủ quan của Ban Giám Đốc

Hạn nộp hồ sơ 21-04-2017
Thông tin liên hệ
Nhà tuyển dụng HONG VAN COMPANY
Địa chỉ 27 Han Thuyen, Phuong Ben Nghe, Quan 1.
Điện thoại 08.38291998
Người liên hệ Ms. Quế
Browse Jobs by Employer
Browse Employers: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others


      


Liên kết: Triệu Việc Làm | Mang Tim Viec | Tuyen Viec Lam | Viec lam TpHCM | Viec Lam Tuyen Gap | Website Viec Lam | Tuyển Dụng Sinh Viên | Thiet Bi Thong Minh | San Pham Thong Minh | Giai Phap Thong Minh | Pin Mat Troi | Pin Nang Luong Mat Troi | Quang Nang | May Lanh Nang Luong Mat Troi | HEC QUYN

ViecLamTuyenGap.com - Nơi kết nối các việc làm tuyển gấp với các ứng viên tiềm năng
9.9/10 899999 b́nh chọn